Dla kogo

 

Jednodniowe, nieodpłatne szkolenie w zakresie wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci jest kierowane do zespołów pracowników lub indywidualnych pracowników medycznych podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Do szkolenia kwalifikowani będą:

1. zespoły składające się z lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

2. indywidualni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

 • lekarze rodzinni

 • lekarze pierwszego kontaktu

 • interniści

 • pediatrzy

3. indywidualne pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

 • pielęgniarki rodzinne (pielęgniarki pracujące na bezpośrednim kontrakcie z NFZ lub zatrudnione w praktyce lekarza POZ, pielęgniarki w gabinecie zabiegowym/pielęgniarki praktyki)

 • pielęgniarki środowiskowe

 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (higienistki i pielęgniarki szkolne)

 • a także położne rodzinne wykonujące swoją pracę na poziomie POZ

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii  i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia