Grupy docelowe

 

Szkolenie jest kierowane do zespołów pracowników lub indywidualnych pracowników medycznych podstawowej opieki zdrowotnej. Do szkolenia kwalifikowani będą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: lekarze rodzinni, lekarze pierwszego kontaktu, interniści, pediatrzy oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: pielęgniarki rodzinne, środowiskowe, pielęgniarki nauczania i wychowania, a także położne wykonujące swoją pracę na poziomie POZ.


Docelowo program ma dotrzeć do minimum 600 pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce, maksymalnie 240 pracowników w każdym z pięciu województw objętych programem (lubelskim, małopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim).


Końcowymi beneficjentami programu są dzieci chore na nowotwory i ich rodziny, które odniosą korzyści ze zdiagnozowania nowotworu we wczesnym stadium klinicznym, co może doprowadzić do pełnego wyzdrowienia lub przeżycia długoterminowego, przy minimalnych komplikacjach w zakresie zdrowia i rozwoju dziecka. Szacuje się, że wspomniani pracownicy opieki zdrowotnej będą mieli kontakt z 1.000 dzieci, którym zostanie postawiona diagnoza w docelowych regionach w trakcie trwania programu, a ich rodziny zdobędą większą wiedzę i umiejętności. 


Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia