Program

 

Treść jednodniowych, nieodpłatnych szkoleń w zakresie wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci obejmuje następujące zagadnienia:

 • Epidemiologia i etiologia nowotworów wieku dziecięcego oraz czynniki zwiększające ich ryzyko i zespoły predysponujące

 • Nietypowe i alarmujące objawy stwierdzane w chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży

 • Omówienie przypadków opóźnionego rozpoznania chorób nowotworowych, analiza przyczyn i konsekwencji

 • Omówienie algorytmów postępowania w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na potencjalną chorobę nowotworową

 • Prawidłowe rozpoznanie środowiska z uwzględnieniem genogramu rodzin

 • Zasady kontaktu i komunikacji z pacjentem w środowisku

 • Elementy profilaktyki zdrowotnej u młodych rodziców (np. palenie papierosów w ciąży, alkohol)

 

Pełny program szkolenia

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii  i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia