Komitet Naukowy

Szkolenia są rekomendowane przez Komitet Naukowy, w którego skład wchodzą Konsultanci Krajowi
w dziedzinie medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa rodzinnego oraz onkologii i hematologii dziecięcej,
a także Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej z pięciu województw objętych programem.

 

List rekomendacyjny Konsultantów:

 

Kraków, lipiec 2012 r.

 

Lekarze i Pielęgniarki

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

 

Szanowni Państwo!

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w nieodpłatnym jednodniowym szkoleniu dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Szkolenia będą prowadzone w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski” opracowanego przez fundację Project HOPE z merytorycznym wsparciem ekspertów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej oraz we współpracy z regionalnymi ośrodkami onkologii i hematologii dziecięcej.

 

Głównym założeniem programu jest zwiększenie odsetka wykrywania nowotworów u dzieci i młodzieży w Polsce w niskich stopniach zaawansowania.

 

W naszym kraju rozpoznanie tzw. złośliwych guzów litych, zbyt często stawiane jest w zaawansowanych stadiach klinicznych (III i IV). Sytuacja taka ma miejsce u znacznie większego odsetka dzieci niż w krajach Europy Zachodniej. W Polsce mniej niż 10% dzieci ma rozpoznany nowotwór w I lub II stopniu zaawansowania, podczas gdy w Europie Zachodniej ponad 25% guzów rozpoznaje się w niezaawansowanej postaci. Ma to znaczący wpływ na wyniki leczenia, które są bardzo dobre w niskich stadiach zaawansowania (ponad 90% długoletnich przeżyć) i bardzo złe w przypadku IV stopnia zaawansowania nowotworu.

 

Jednodniowe szkolenie kierowane jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów, a także do pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: pielęgniarek i położnych rodzinnych oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Szkolenia będą przeprowadzane odrębnie w pięciu województwach Polski (woj.: lubelskim, małopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim). Wykładowcami będą specjaliści zarówno w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, jak i medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego.

 

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z epidemiologią i etiologią nowotworów wieku dziecięcego, nietypowymi i alarmującymi objawami stwierdzanymi w chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży, a także omówione zostaną przypadki opóźnionego rozpoznania chorób nowotworowych i algorytmy postępowania w sytuacji stwierdzenia objawów wskazujących na potencjalną chorobę nowotworową, rozpoznanie środowiska z uwzględnieniem genogramu rodziny, elementy kontaktu i komunikacji z pacjentem w środowisku.

 

Udział w szkoleniu uprawnia do uzyskania certyfikatu i punktów edukacyjnych. W załączeniu program szkolenia.

 

Rekomendujemy udział w ww. szkoleniu dla pracowników medycznych podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Beata Ostrzycka
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

Prof. dr hab. n. med. Adam Windak  

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej UJ CM
ul. Bocheńska 4, 31-061 Kraków

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin

Prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Perek
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
Kierownik Kliniki Onkologii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii UJ CM, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
Kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

 

 

Pełny program szkolenia

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia